Nocturne 2022 start in

 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  secondenDe inschrijvingen voor de Nocturne van WOENSDAG 28 december 2022 zijn helaas afgelopen.

Het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Wij bedanken alvast alle ingeschreven deelnemers en wensen hen een aangename tocht.


guitar

Feestcommissie Lo

De Feestcommissie van Lo is een organisatie van creatieve, sociale mensen die op een doordachte, creatieve, ludieke en hedendaagse manier activiteiten organiseren voor de inwoners van Lo en de vele sympathisanten die ons genegen zijn. We proberen diverse activiteiten te organiseren met als doel zowel jong en oud samen te brengen om er een aangenamere, hechtere dorpsgemeenschap van te maken voor mensen die samen ontspanning zoeken in eigen streek.

De Feestcommissie van Lo zet zich belangeloos en onbezoldigd in met als doel de Lonaars bijeen te krijgen, gewoon "omdat 't geestig is". We zijn een vereniging van 11 mannelijke bestuursleden waarvan de leeftijd varieert tussen de .. jaar en de .. jaar. Deze goed samenhangende groep met mensen van diverse pluimage komt zeker maandelijks één maal samen en als het nodig is worden deze samenkomsten versneld samengeroepen door onze voorzitter.

De nocturne, de kwis, de kermis en de camping zijn ondertussen een begrip geworden, maar ook de ontvangst van de Sint, de kerststal, de smaakmArt, ... gebeuren met medewerking van de Feestcommissie Lo.

Hopelijk kunnen we met deze initiatieven de band tussen alle Lonaren versterken om vriendschap en verdraagzaamheid te bevorderen. We kunnen hierbij op de hulp rekenen van zowel het gemeentebestuur als de gemeentediensten van Lo. Verder stimuleren en ondersteunen we ook diverse initiatieven van verschillende plaatselijke verenigingen. Dankzij de huidige en voorgaande commissieleden zijn er diverse feesten met veel succes en plezier georganiseerd, toch staan we altijd open voor nieuwe ideeën.

Deze website is dan ook naast informatie over de georganiseerde feesten bedoeld als ideeën-bus.

Hebt u ideeën, vragen of andere input, mail ons dan via info@feestcommissielo.be .We hopen u spoedig op één van de feesten te ontmoeten.

Feestelijke groet namens de Feestcommissie Lo,